ERSOY TEKNİK
  R-1270 Gazı
 

 

R-1270

 
1 Ürün Adı: R-1270
Kullanımı: Soğutucu
 
2 Tehlike Tespiti
- Koku: Kokusuz
- Görünüm: Sıvılaştırılmış basınçlı gaz
- Gözle temas:
- Deriye temas: Etkilenen bölgelerde muhtemel soğuk ısırması
- Soluma: Baş dönmesi, kafa karışıklığı, baş ağrısı ya da sersemliğe yol açabilir, Şiddetli maruz kalma
durumlarında uyuşukluk görülebilir
- Yeme: Potansiyel koruyucusuz geçiş olarak addedilmez.
Son Derece Yanıcı
 
3 Bileşenler ile ilgili derleme bilgi
Kimyasal Adı Konsantrasyon CAS Numarası EC Numarası R İfadesi* Simgeler
Propylene 100 115-07-1 204-062-1 12 F+
 
4 ilk yardım önlemleri
Deriyle temas:
- Sıvıyla temas durumunda, donmuş kısımları suyla eritin. Deriye yapışmış olan giysileri çıkarmaya çalışmayın
- Yanıklar doktor tarafından tedavi edilmelidir.
Gözle temas:
- Eğer madde göze kaçarsa, derhal bol suyla birkaç dakika boyunca yıkayın
- Derhal tıbbi kontrolden geçin
Yeme:
- Potansiyel koruyucusuz geçiş olarak addedilmez.
- 200-300 ml su içirin
- Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin
- Kusturmayın
- Derhal tıbbi kontrolden geçin
Soluma:
- Hastayı temiz havaya çıkarın
- Yalnızca hasta nefes almıyorsa, suni solunum uygulayın
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için başvurun
Genel
- Kaza durumunda ya da kendinizi iyi hissetmiyorsanız, hemen doktorunuza danışın (mümkünse etiketi gösterin) (S45)
Hekimlere Notlar
Adrenalin veya eşdeğer ilaç vermeyin.
 
5 Yangın önlemleri
- Oto ateşlenme noktası 460 °C 760 mm/Hg’de
- Son Derece Yanıcı (R12), Alt alev alma limiti %2.0 (havada), Üst alev alma limiti %11.1 (havada)
- Ayrışım ürünleri karbon oksitleri içerebilir
- Kesinlikle gerekli olmadığı sürece sızan gaz alevini söndürmeyin Patlamalı yeniden ateşlenme meydana gelebilir
- Yakında yangın çıkması durumunda, konteynerleri su püskürterek soğutun
- Buharlar havadan ağırdır, kayda değer bir mesafe yol olarak bir ateşleme kaynağına ulaşabilir ve tekrar alev alabilir
- itfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fırlama tehlikesinden haberdar edin
 
6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
Kişisel Tedbirler
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir solunum aparatı kullanın.
- Buharlar havadan ağırdır, kayda değer bir mesafe yol olarak bir ateşleme kaynağına ulaşabilir ve tekrar alev alabilir
Çevresel Tedbirler
- Ozon tabakası için tehlikeli (R59)
- Çevreye salmaktan kaçının. Özel talimatlar/Güvenlik bilgi formlarına başvurun (S61)
Temizleme Eylemleri
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Ürünü buharlaşmaya bırakın
- Alanı havalandırın
 
7 Yükleme-boşaltma ve depolama
Yükleme-boşaltma
- Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın (S51).
- Ateşleme kaynaklarından uzak tutun — Sigara Içilmez (S16)
- Statik deşarjlara karşı ihtiyati tedbir alın (S33)
Depolama
- Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın
- 45 °C’nin üzerinde saklamayın
 
8 Maruz kalma kontrolleri ve kişisel korunma
Maruz kalma Limitleri
- Bu ürünün önerilen ya da oturmuş herhangi bir kontrolü yoktur
Maruz kalma kontrolleri
- Seyreltilmemiş ürün, iyi havalandırma olmaksızın kapalı bir alanda kullanılmamalı
Mesleki Maruz kalma kontrolleri
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir solunum aparatı kullanın.
- Tüplere ellerken emniyet botu giyiniz. 
          Çizme                         Eldiven           Ateşle Yaklaşmayın          Sigara içilmez
                             
9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
- Koku: Kokusuz
- Görünüm: Sıvılaştırılmış basınçlı gaz
- pH - uygulanmıyor
- Kaynama noktası -48 °C , 760 mm /Hg’de
- Buharlaşma basıncı 930 kPa @ 25 C
- Buhar Yoğunluğu (hava = 1) 1.5
- Erime noktası -185 °C , 760 mm /Hg’de
- Suda çözünmez
- Yoğunluk 500 kg/m3 20 °C’de
- Son Derece Yanıcı (R12), Alt alev alma limiti %2.0 (havada), Üst alev alma limiti %11.1 (havada)
- Oto ateşlenme noktası 460 °C 760 mm/Hg’de
 
10 Stabilite ve Reaktivite
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
- Aşırı ısınmayı önleyin, Çıplak alev, akkor ya da sıcak yüzeylerden uzak tutun
- Magnezyum ve %2 den fazla magnezyum ihtiva eden alaşımlarla temastan kaçınınız.
- Bkz Bölüm 5
 
11 Toksikolojik Bilgi
Toksikolojik Bilgi
- LC50 (solunum,sıçan) >100000 mg/l/4saat
- Asfiksant
Soluma
- Şiddetli maruz kalma durumlarında uyuşukluk görülebilir
- Solunumda, kalpte ve sinir sisteminde rahatsızlığa sebep olabilir
Deriyle temas
- Soğuk ısırmasına yol açabilir
Gözle temas
- Soğuk ısırmasına yol açabilir
Yeme
- Potansiyel koruyucusuz geçiş olarak addedilmez.
Karsinojenisite
- Karsinojenik etkiler üzerine kanıt bulunamamıştır
 
12 Ekolojik Bilgi
Ekotoksisite
- Mevcut verilerde, madde akuatik yaşama zararlı değildir
Mobilite
- Bu madde uçucudur
- Suda çözünmez
Diğer Advers Etkiler
- Bu ürün "Montreal Protokolü" (1992 revizyonu) altında kontrol edilmektedir.
- Küresel Isınma Potansiyeli : <1 (CO2 = 1, 100 yıl)
- Ozon Tüketim Potansiyeli : 0
- IPCC/ASHRAE/ARI ye göre GWP ve ODP değerleri.
- IPCC = Hükümetler arası iklim Kontrol jürisi
- ASHRAE = Amerikan ısıtma, soğutma ve iklimlendirme mühendisleri derneği
- ARI = Amerikan soğutma enstitüsü
 
13 Tasfiyede dikkat edilecekler
Sınıflandırma
- Bu materyal ve/veya kabı tehlikeli atık olarak atılmalıdır
Tasfiyede dikkat edilecekler
- Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün
 
14 Ulaştırma Bilgisi
Yanıcı Gaz
Uygun Nakliye Adı :
UN
Uygun Nakliye Adı : PROPYLENE UN No: 1077
Tehlike Sınıfı: 2.1 Ambalaj Grubu: N/A
Karayolu/Demiryolu (ADR/RID)
Uygun Nakliye Adı : PROPYLENE ADR UN No: 1077
ADR Tehlike Sınıfı: 2 ADR Sınıflandırma Kodu:
ADR Ambalaj Grubu: Trem kartı: 20G41
ADR alt risk: ADR Parlama noktası:
Deniz (IMDG)
Uygun Nakliye Adı : PROPYLENE IMDG UN No: 1077
IMDG Tehlike Sınıfı: 2.1 IMDG Ambalaj Grubu: N/A
IMDG EmS: 2-07 IMDG alt risk: N/A
IMDG etiketler: 2.1 IMDG Parlama noktası: N/A
Hava (ICAO/IATA)
Uygun Nakliye Adı : PROPYLENE ICAO Un No.: 1077
ICAO Tehlike Sınıfı.: 2.1 ICAO Ambalaj Grubu: N/A
ICAO alt risk: N/A ICAO Etiketler: 2.1
ICAO Parlama Noktası: N/A
DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı
DOT Uygun Nakliye Adı : PROPYLENE Tehlikeli Materyal: PROPYLENE
Tehlike Sınıfı: 2.1 Kimlik Numarası: UN 1077
Ürün RQ (Ibs): N/A DOT alt risk: N/A
DOT etiketler: 2.1 DOT Parlama noktası: N/A
 
15 Düzenleyici Bilgi
Son Derece Yanıcı
Risk ifadeleri
- Son Derece Yanıcı (R12)
Güvenlik ifadeleri
- Kabı iyi havalandırılan bir yerde saklayın (S9)
- Ateşleme kaynaklarından uzak tutun — Sigara içilmez (S16)
- Statik deşarjlara karşı ihtiyati tedbir alın (S33)
 
16 Diğer Bilgiler
içerikler üzerine kompozisyon/bilgi bölümünde kullanılan R ve S ifadelerinin metinleri: - R12: Son Derece Yanıcı.
Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir.
Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler
ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez.
Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulamalar için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun
olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulamalar için kullanmayın.
 
R-11
 
R-12
 
R-22

R-23
 
 
R-290

R-401B
 
R-402A


R-407A
 
R-407B
 
R-407C

R-407D
 
Amonyak

Karbondioksit gazı 

 
 
 
 
 
 
 
Burayada buton ismi
 

 
  Bugün 2 ziyaretçi (53 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=