ERSOY TEKNİK
  R-134a Gazı
 

 

R-134a
 
                                                                                         
                                                                                                                     
1 Ürün Adı: R – 134 a
Kullanımı: Soğutucu
 

2 Bileşimi / bileşenler hakkında bilgi
Kimyasal İsmi Konsantrasyon CAS Numarası EC Numarası R İfadeler Semboller
1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134a) 100 811-97-2 212-377-0 - --

 
3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi
Kimyasal Adı Konsantrasyon CAS Numarası EC Numarası R ifadesi* Simgeler
Dichlorodifluoromethane (R-12) 100 75-71-8 200-893-9 59 N
 
4 İlk yardım önlemleri
Deriyle temas:
- Sıvıyla temas durumunda, donmuş kısımları suyla eritin. Deriye yapışmış olan giysileri çıkarmaya çalışmayın
- Yanıklar doktor tarafından tedavi edilmelidir.
Gözle temas:
- Eğer madde göze kaçarsa, derhal bol suyla birkaç dakika boyunca yıkayın
- Derhal tıbbi kontrolden geçin
Yeme:
- Potansiyel koruyucusuz geçiş olarak addedilmez.
- Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin
- Kusturmayın
- 200-300 ml su içirin
- Derhal tıbbi kontrolden geçin
Soluma:
- Hastayı temiz havaya çıkarın
- Yalnızca hasta nefes almıyorsa, suni solunum uygulayın
- Herhangi bir kuşkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, tıbbi müdahale için başvurun
Genel
- Kaza durumunda ya da kendinizi iyi hissetmiyorsanız, hemen doktorunuza danışın (mümkünse etiketi gösterin)
Hekimlere Notlar
Adrenalin veya eşdeğer ilaç vermeyin.
 
5 Yangın önlemleri
- 250 C derecenin üzerinde unstabil, Oto ateşlenme noktası >700 °C 760 mm/Hg’de
- Alev almaz
- Ayrışım ürünleri halojen bileşikleri içerebilir
- Ateşe maruz kalan konteynerleri su sıkarak soğuk tutun
- Yangından çıkan duman koroziftir. Personeli maruz kalmaktan korumak için önlem alın
- Korozif dumanları bastırıp emmek için su spreyi ya da sisi kullanın
- İtfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fırlama tehlikesinden haberdar edin
 
6 Kazayla oluşan salınım önlemleri
Kişisel Tedbirler
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir solunum aparatı kullanın.
Çevresel Tedbirler
- Ozon tabakası için tehlikeli (R59)
- Çevreye salmaktan kaçının. Özel talimatlar/Güvenlik bilgi formlarına başvurun (S61)
Temizleme Eylemleri
- Güvenli ise sızıntı kaynağını kapatın
- Ürünü buharlaşmaya bırakın
- Alanı havalandırın
 
7 Yükleme-boşaltma ve depolama
Yükleme-boşaltma
- Yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanın (S51).
- Profesyonel kullanıcılarla kısıtlıdır
- Sigara içmeyin
- Buharı solumayın (S23)
Depolama
- Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın
- 45 °C’nin üzerinde saklamayın
 

8 Maruz kalma kontrolleri ve kişisel korunma
Maruz kalma Limitleri

- TLV (TWA) 1000 ppm (1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134A))

Maruz kalma kontrolleri
- Seyreltilmemiş ürün, iyi havalandırma olmaksızın kapalı bir alanda kullanılmamalı
Mesleki Maruz kalma kontrolleri
- Kötü havalandırılan ya da kapalı alanlarda, uçak solunum cihazı ya da müstakil bir solunum aparatı kullanın.
- Tüplere ellerken emniyet botu giyiniz.
       Çizme                 Eldiven         
Ateşle Yaklaşmayın    Sigara içilmez
                             

9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
- Koku: Tatlı eterimsi koku
- Görünüm: Sıvılaştırılmış basınçlı gaz
- pH - uygulanmıyor

- Kaynama noktası -26,1 ° C 760 mm / Hg
- Buhar basıncı 25 ° C @ 470 kPa
- Buhar yoğunluğu (hava = 1) 3,53
- Erime noktası -108 ° C 760 mm / Hg
- Su çözünürlüğü 1,5 g / l 20
- Yoğunluğu 1.210 kg/m3 ° C'de
- Yanmaz
250 deg C, Otomatik ateşleme noktası> 700 deg C - Kararsız 760 mm Hg yukarıdan
- Log Pow 1,06
 

10 Stabilite ve Reaktivite
- Bu madde normal şartlar altında stabil sayılır
- Aşırı ısınmayı önleyin, Çıplak alev, akkor ya da sıcak yüzeylerden uzak tutun
- Magnezyum ve %2 den fazla magnezyum ihtiva eden alaşımlarla temastan kaçınınız.
 
11 Toksikolojik Bilgi
Toksikolojik Bilgi
- Solunumda, kalpte ve sinir sisteminde rahatsızlığa sebep olabilir
Soluma
- Şiddetli maruz kalma durumlarında uyuşukluk görülebilir
- Solunumda, kalpte ve sinir sisteminde rahatsızlığa sebep olabilir
Deriyle temas
- Soğuk ısırmasına yol açabilir
Gözle temas
- Soğuk ısırmasına yol açabilir
Yeme
- Potansiyel koruyucusuz geçiş olarak addedilmez.
Karsinojenisite
- Karsinojenik etkiler üzerine kanıt bulunamamıştır
 

12 Ekolojik bilgi
Ekotoksisite
Eldeki veriler - On, madde sucul yaşam için zararlı değildir
Mobilite
Uçucu - Bu maddedir
Su - çözünmez
Sebat ve Biyolojik parçalanabilirlik
- Uçucu kısmı önemlidir
Bioaccumulation Potansiyel
Önemsiz - Bioaccumulation olduğunu
Diğer Olumsuz Etkileri
- Gobal Isınma Potansiyeli: 1300 (CO2 = 1; 100 yıl)
- Ozon tükenmesi Potansiyeli: 0
- GWP ve ÖDP IPCC göre değerleri / ASHRAE / ARI.
- IPCC = Hükümetlerarası İklim Kontrol Paneli
- ASHRAE = American Society Isıtma, Soğutma ve Klima Mühendisleri
- ARI = Amerikan Soğutma Enstitüsü
 

13 Tasfiyesi ile ilgili uyarılar
Sınıflandırma
- Bu, maddi ve / veya konteyner ortadan kaldırılmalıdır tehlikeli atık olarak
Tasfiyesi ile ilgili uyarılar
- içine boşalması Don't veya çevre, yetkili bir atık toplama noktasına atmayın drains
- Bakın için üretici / tedarikçi kurtarma hakkında bilgi için (S59) geri dönüşüm
 

14 Nakliye ile ilgili bilgiler
Yanmaz Sıkıştırılmış Gaz
Uygun Nakliye Adı:
BM
Uygun Nakliye Adı: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
BM No: 3.159
Tehlike sınıfı: 2,2 Ambalaj Grup: N / A
Road / Rail (ADR /) RID
Uygun Nakliye Adı: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
ADR BM No: 3.159
ADR Tehlike Sınıf: 2,2 Tremkart: 20G2A
Deniz (IMDG)
Uygun Nakliye Adı: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
IMDG BM No: 3.159
IMDG Tehlike sınıfı.: 2,2 IMDG Paketi Group.: N / A
IMDG EMS: F-C, S-V IMDG subrisk: N / A
IMDG Etiketler: 2.2 IMDG Flashpoint: N / A
Hava (ICAO / IATA)
Uygun Nakliye Adı: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
ICAO Un No: 3.159
ICAO Tehlike Sınıf.: 2,2 ICAO Ambalaj Grubu.: N / A
ICAO subrisk: N / A ICAO Etiketler: 2,2
ICAO Flashpoint: N / A
DOT / CFR (US Department of Transportation
DOT Uygun Nakliye Adı: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Tehlikeli Malzeme: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Tehlike sınıfı: 2,2 Kimlik Numarası: BM 3.159
Ürün RQ (lb): N / A DOT subrisk: N / A
DOT Etiketler: 2.2 DOT Flashpoint: N / A
 
 

15 Düzenleyici bilgi
Sınıflandırma ve etiketleme
- Not kaynağı için tehlikeli olarak sınıflandırılan
Risk ifadeleri
- Uygulanamaz
Güvenlik ifadeleri
- Uygulanamaz
 

16 Diğer bilgiler
Bu bilgiler Güvenlik Bilgi Formu üzerinde sağlanan ürün hakkında bilgi den derlenmiştir
bireysel bileşenler
Burada verilen veri mevcut bilgi ve deneyime dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürün açıklanır
güvenlik gereksinimleri açısından ve ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti anlamına gelmez

Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulamalar için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun

olarak satılmamaktadır - böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulamalar için kullanmayın.

 
R-11
 
R-12
 
R-22

R-23
 
 
R-290

R-401B
 
R-402A


R-407A
 
R-407B
 
R-407C

R-407D
 
Amonyak

Karbondioksit gazı 

 
 
 
 
 
 
 
Burayada buton ismi
 

 
  Bugün 2 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=